Prosjekter

Tveit Bygdeservice AS, 4658 Tveit

Grøfting Svenes - 4830 Froland 2019. 8500 meter med Aradren 80 mm.

R

U

L

LN

E

D

O

V

E

RF

O

RF

L

E

R

EP

R

O

S

J

E

K

T

E

R


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..


Grøfting - Løddesøl, 4821 Rykene, Arendal 2015


Gøfting - "Nedenes-saulane" - 4823 Arendal 2016

Grøfting - Reddal, 4886 Grimstad 2016.

Grøfting - Årnes, 4570 Lyngdal 2015Nygaard Ranch, Solberg, 1816 Skiptvet Østfold. Igland modulbygg garasje/ uthus.

Flytte og restaurere stabbur, Nygaard Ranch, 1816 Skiptvet

Ombygging av vognskjul, 4780 Brekkestø, 2017

Omlegging av fjøstak, Westland Ranch, 1592 Våler i 2017 og 2019

Skifting av tak på enebolig, 2018 og 2019, 4658 Tveit